Intyg

INTYG

 

Jag kan:

•dragläge

•krypkörning

•start i backe

- med handbroms

- utan handbroms (uppfång)

 

Har kört:

•avancerad stadskörning

- höger och vänstersväng i stadstrafik

- trafikljuskorsning och rondell

•avancerad landsvägskörning

- höger och vänstersväng på landsväg

- kört påfart avfart landsväg

 

Jag intygar att jag är i slutet av min utbildning och kan manövrera bilen på ett rutinmässigt och säkert sätt samt har självständigt kört ovannämnda moment.

 

 

Ort / Datum____________________________________________

 

Underskrift_____________________________________________

 

Innan du gör din halkbaneutbildning får du intyga att du är i slutet av din utbildning samt att du kan framföra bilen självständigt. Det är viktigt att du har bra förkunskaper för att inte bli avvisad från banan vilket kan ske om läraren anser att du inte kan tillgodogöra dig utbildningen på grund av bristande kunskaper.