Halkbana R2 Bil

Del 2: Hastighet, säkerhet och körning under särskilda förhållanden.


Syfte och mål är att påvisa svårigheter med körning i besvärliga väglag samt visa möjligheter att undvika risker som kan uppstå.


För att få ut det mesta av utbildningen ska du vara i slutskedet av sin körkortsutbildning eller ha motsvarande kunskaper. Om du inte går på trafikskola får du innan kursstart läsa igenom och skriva under ett intyg där du intygar att du kan hantera och manövrera bilen på ett betryggande och självständigt sätt. Om läraren anser att du har bristande förkunskaper kan han avvisa dig från banan.


För att bli godkänd och anmäld till Transportstyrelsen krävs att du

- kan legitimera dig vid kursstart

- är närvarande hela tiden

- deltar i diskussioner och övningar

- inser samband mellan risk, hastighet, väglag och egen förmåga

- förstå nödvändigheten att köra med säkerhetsmarginalerHalkbanetid bokas på tel.0155-28 93 30

Kostnad: 1. 900 kr

Betalas till Körkortscenter på bg. 5669-3328 eller Swish 123 115 40 12


OBS! Glöm inte att ta med giltig ID-handling.


 
Nedan kan du se en presentation av halkbanan


Som ett led i utbildningen har vi även en krocksläde som simulerar krock i en hastighet av 7 km/h samt en vältbil för att man ska få uppleva känslan av att ligga på taket i bilen efter en krock.