Riskutbildning 1 /Mc

Del 1: Alkohol, andra droger, trötthet och riskfyllda beteenden i övrigt.

 

En tre timmars teoretisk utbildning som sker på Körkortscenter AB, läs mer här.

 

För att bli godkänd och anmäld till Transportstyrelsen krävs att du

- kan legitimera dig vid kursstart

- är närvarande hela tiden

- deltar i diskussioner och övningar

- återger och redogör för en del fakta

 

OBS! Glöm inte att ta med giltig ID-handling.