ANMÄLAN

Innan du gör din halkbaneutbildning får du intyga att du är i slutet av din utbildning samt att du kan framföra bilen självständigt. Det är viktigt att du har bra förkunskaper för att inte bli avvisad från banan vilket kan ske om läraren anser att du inte kan tillgodogöra dig utbildningen på grund av bristande kunskaper.

Intyg


  Jag kan:


  Har kört:

 
Jag intygar att jag är i slutet av min utbildning och kan manövrera bilen på ett rutinmässigt och säkert sätt samt har självständigt kört ovannämnda moment.

Anmälan

OBS!

Lediga tider, klickar du här under,eller SMS-a din fråga till kundtjänsten på tel.0736707546

Boka/Betala E-Handel

Eller Ring 0155-28 93 30