"Avrostning" för dig som redan har körkort

Du som har körkort och vill testa din bil på halt väglag, hör av dig till oss på  tel. 0155-12 20 13.

Det ingår en kortare teorigenomgång samt körning på halkbanan.

För att inte förstöra banan är det är viktigt att du har dubbfria däck, annars går det bra att köra med vår bil.