Utbildning

BIL

 

 

 

Den 1 april 2009 utökades riskutbildningen för B-körkort till två obligatoriska delar.

Del 1: ska ge eleven kunskap och insikt om hur alkohol, droger, trötthet samt andra beteenden kan påverka körförmågan samt inse vilka konsekvenserna kan bli samt vad som ökar riskerna och hur de kan undvikas. Efter utbildningen ska eleven inse betydelsen av att ta avstånd från alkohol och andra droger i samband med körning samt förstå varför det är viktigt av att vara utvilad och koncentrerad som förare.


Del 2: ska påvisa svårigheter med körning i besvärliga väglag samt visa möjligheter att undvika risker som kan uppstå.

Deltagare skall vara i slutskedet av sin körkortsutbildning och kunna manövrera bilen på ett rutinmässigt och säkert sätt.

Lämpliga skor skall användas och glöm inte att ta med giltig id-handling.

När du gör ditt kunskapsprov och körprov för behörighet B måste riskutbildningens båda delar vara godkända.

Riskutbildning för B är giltig i 5 år.


Efter utbildningen så rapporterar Nyköpings Motorbana till Transportstyrelsen att du genomgått utbildningen och har blivit godkänd.

MC

Från och med 1 november 2009 infördes krav på obligatorisk riskutbildning för behörighet A1, A2 och A

Den obligatoriska utbildningen är specifikt inriktad på motorcykel och omfattar två delar.

Del 1: lyfter fram risker som är speciella för motorcyklister och ger teoretisk kunskap om beteenden som är riskfyllda. Utbildningen ger dig kunskap och insikt om problemen med alkohol, andra droger och trötthet i samband med körning och en rad andra säkerhetsfrågor. I del 1 ingår även utbildning om till exempel olika typer av skyddsutrustning, däck, bromsar, olika väglag med mera.  Under utbildningen får du delta i diskussioner om vilka konsekvenserna kan bli av riskerna, vad som ökar dem och hur de kan undvikas.

Del 2: handlar om hastighet, säkerhet och körning under särskilda förhållanden och är en fyra timmar lång utbildning. Den gör dig medveten om riskerna med motorcykelkörning, om vanliga olyckssituationer och farliga beteenden.

Du får prova på att köra i olika situationer och hastigheter för att upptäcka både dina egna och motorcykelns begränsningar, vilket ger insikt om möjligheterna att undvika olyckor.

Du ska även få förståelse för skyddsutrustningens betydelse för trafiksäkerheten.

När du gör ditt kunskapsprov och körprov för behörighet A1, A2 och A måste du ha gjort riskutbildningens båda delar.

Riskutbildning för MC är giltig i 5 år. Glöm inte att ta med giltig id-handling.

OBS! Riskutbildning för personbil (behörighet B) kan inte tillgodoräknas för motorcykel.

Vi rapporterar till Transportstyrelsen när du genomgått utbildningen och har blivit godkänd.